Sıkça Sorulan Dersler

Sıkça Sorulan Dersler

Gurup dersleri 6 kişilik gruplar halinde ders işlenmetedir.
Dersler haftada 2 saat teorik eğiitm, 1 saat pratik eğitim ve 1 saat online turnuva olarak işlenmektedir. Ders süresi boyunca etkin öğrenme metodları kullanılmaktadır. Haftalık ödevler verilmekte ve düzenli değerlendirme yapılmaktadır.